Grzegorzo nelaimingo atsitikimo darbe istorija

2014 metų vasario mėnesį į mus kreipėsi Ponas Grzegorzas. Dirbdamas tiekėjo darbą patyrė nelaimingą atsitikimą. Nukrito nuo sunkvežimio ir susižalojo ranką. Per savaitę jam buvo padarytos trys alkūnės operacijos. Kadangi prastai mokėjo anglų kalbą, negalėjo laisvai kalbėti su įmonės, kurioje dirbo, atstovais. Jis buvo įsitikinęs, kad po šio nelaimingo atsitikimo įmonė objektyviai įvertins įvykusią situaciją ir sumokės tinkamą kompensaciją.

Tačiau darbdavys nesijautė atsakingas už įvykusį nelaimingą atsitikimą, nes buvo įsitikinęs, kad Ponas Grzegorzas buvo tinkamai apmokytas darbuotojas. Be to, ant sunkvežimio grindų nebuvo nuo slydimo saugančio kilimėlio ir tai kėlė grėsmę darbe. Buvo sudėtinga surasti liudytojus, kurie patvirtintų faktines aplinkybes, nes darbuotojai nedrįso liudyti prieš darbdavį.

„Tai buvo labai sunkus laikotarpis – didžiąją laiko dalį buvau priverstas praleisti ant sofos prie televizoriaus. Be savo brolių pagalbos negalėčiau susitvarkyti.“

Situacija pasikeitė, kai vienas iš bendradarbių pakeitė darbą ir galėjo duoti parodymus nebijodamas, kad darbdavys darys jam spaudimą. Esant nepalankioms aplinkybėms kartu su advokatų kontora, su kuria bendradarbiaujame, padarėme viską, kad sustiprintume Pono Grzegorzo teisinę padėtį.

Mūsų klientui suteikėme pagalbą dviejų medicininių ekspertizių metu, kur dalyvavome kaip vertėjai. Medicininės ekspertizės buvo būtinos gauti gydytojo specialisto išvadą, kuris įvertino sužalojimus ir nustatė sveikimo laikotarpį. Bendradarbiaujantys advokatai tiksliai išskaičiavo visus nuostolius ir išlaidas bei parengė geriausią tolesnių veiksmų strategiją.

Byla buvo pateikta nagrinėti teismui, siekiant paveikti įmonės savininką ir taikiai susitarti. Atsakant į ieškinį, mūsų paprašė pratęsti terminą, siekiant pasinaudoti savo teise į gynybą šioje sudėtingoje jiems byloje. Šį prašymą tenkinome, nes tikėjomės, kad tokiu būdu bus rastos geriausios susitarimo sąlygos.

Mums padėjo ryžtas, gera taktika ir nuoseklumas veiksmuose. Mūsų klientas gavo didelę kompensaciją, kuri padėjo jam įgyvendinti naujus gyvenimo planus. Esame nepaprastai laimingi, kad galėjome padėti Ponui Grzegorzui ir šis sunkus atvejis baigėsi sėkmingai.