Kam konkrečiai skirta Industrial Injuries Disablement Benefit?

Industrial Injuries Disablement Benefit priskiriama visų pirma negalią turintiems asmenims, kurių būklė yra nelaimingo atsitikimo darbe rezultatas, taip pat tiems, kurie susirgo nurodytomis profesinėmis ligomis. Profesinėms ligoms, dėl kurių priklauso išmoka, priskaičiuojamos ligos, susijusios su buvimu tarp cheminių medžiagų ar klausos praradimas dėl blogų sąlygų, kurios yra darbo vietoje. Svarbu, kad išmoka nepriklauso savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra atsakingi už savo vykdomus veiksmus darbe, nors pati Industrial Injuries Disablement Benefit priskyrimo procedūra vykdoma be kaltės nustatymo.

Industrial Injuries Disablement Benefit išmokėjimo taisyklės

Industrial Injuries Disablement Benefit  išmoką išmoka valstybės administracijos įstaigaDepartment for Work and Pensions (DWP). Siekiant gauti IIDB nėra prievolės mokėti socialinio draudimo įmokas. Taigi, jeigu to nedarėme, nereikia rūpintis, nes išmoka ir taip mums priklauso. Daugiau, jei gaunate išmoką, tai galite toliau dirbti, o gaunamo atlyginimo dydis neturi jokios įtakos išmokos dydžiui. Tačiau verta žinoti, kad IIDB išmokos gavimas gali turėti įtakos kitoms mums priskiriamoms išmokoms. Taigi prieš pradedant siekti gauti išmoką, pasikonsultuokite šia tema su profesionaliu konsultantu.

Kiek pinigų galime gauti kaip IIDB?

Priklausomai nuo mūsų būklės, IIDB išmoka gali būti priskirta apibrėžtam laikui arba iki gyvenimo pabaigos, jei mūsų būklei nėra jokių galimybių pagerėti. Išmokos dydis nustatomas individualiai, o jos dydžiui įtakos turi du veiksniai: mūsų amžius ir mūsų būklė. Didžiausia galima išmokos suma, tai 179 svarai per savaitę, kuri priskiriama pilnamečiams asmenims su nustatyta visiška negalia.

Išmoka, tai ne viskas – kompensacija

Jeigu susirgome profesine liga, patyrėme kūno sužalojimų ar psichologinę traumą dėl mūsų darbdavio aplaidumo ar piktnaudžiavimo, turime teisę kreiptis kompensacijos. Kaip kompensacija laimėtoje byloje dėl kompensacijos, bus visiškai grąžintos visos išlaidos, kokias patyrėme dėl gydymo. Išskyrus tai, mūsų traumos ir netektys bus kompensuotos finansiškai.