Iš anksto negalima numatyti, kiek laiko teks laukti žalos atlyginimo Jungtinėje Karalystėje. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių. Jei byla yra paprasta, visa kompensacijos suma gali būti išmokėta po kelių savaičių nuo susitarimo pasirašymo, tačiau pasitaiko atvejų, kuomet tenka laukti daug ilgiau. Jeigu lėšos žalos pasekmių šalinimui yra reikalingos greičiau, galite prašyti kompensacijos avansu.  

Žalos tipas ir kompensacijos proceso trukmė

Vidutinė kompensacijos proceso trukmė, atsižvelgiant į žalos tipą, yra tokia:

– autoįvykiai: 4 – 9 mėnesiai

– nelaimingi atsitikimai darbe: 6-9 mėnesiai

– užpuolimas: 12-18 mėnesių

– profesinė liga: 12-18 mėnesių

– medikų klaidos: 12-36 mėnesiai

Čia nurodyta vidutinė kompensacijos proceso trukmė, kadangi kiekvienas atvejis vertinamas atskirai. Žinoma, priežasčių, dėl kurių galite reikalauti kompensacijos yra daug daugiau. Čia aptariami dažniausiai pasitaikantys atvejai.

Siekdami suprasti aukščiau nurodytus statistinius duomenis, išnagrinėkime tokį pavyzdį. Įvykis – avarija kelyje, nuostoliai mažesni nei 25 000 svarų sterlingų. Kaltininkas (arba jo atstovas) per 35 dienas nuo atitinkamų žalą patvirtinančių dokumentų pateikimo privalo imtis teisinių veiksmų. Jis, pavyzdžiui, gali pasiūlyti sutartinę kompensacijos sumą. Jei byla yra paprasta ir nukentėjusysis priims kaltininko pasiūlymą be jokių pataisų, visa procedūra truks nuo 4 iki 9 mėnesių. Užbaigus procedūrą, žalos atlyginimo suma bus pervesta į nukentėjusiojo banko sąskaitą per 2 – 4 savaites.

Procedūros trukmę veikiantys veiksniai

Deja, procesas gali trukti ilgiau. Skirtumai atsiranda dėl to, kad išmokant kompensaciją, atsižvelgiama ne tik į įvykio tipą, bet ir į kitus veiksnius, tokius kaip žalos pasekmės (pvz., sveikatai) ir įvykio aplinkybės. Procesas taip pat gali trukti ilgiau, jei būtina sukaupti papildomų įrodymų, kuomet, pavyzdžiui, nenustatyta kaltininko tapatybė arba jis nesutinka atsakyti už savo poelgį.

Ilgiausi yra medikų klaidas liečiantys procesai, kadangi tokiais atvejais būtini įvairūs tyrimai, gydytojų išvados. Būtina atsižvelgti ne tik į dabartinę nukentėjusiojo būklę, bet ir į tolesnes prognozes. Kaip žala paveiks tolesnį nukentėjusiojo gyvenimą, kokias išlaidas jis turės padengti ir ar visiškai pasveiks? Visa tai būtina, siekiant teisingai įvertinti patirtos žalos dydį. Avansinė kompensacija dažniausiai išmokama būtent medikų aplaidumo atvejais. Šios bylos dažnai yra sudėtingos ir brangios, o nukentėjusysis, kuris staiga neteko uždarbio galimybių (pavyzdžiui, dėl nelaimingo atsitikimo nebegali ilgiau dirbti su savo profesija susijusio darbo), turi ne tik pragyventi, bet ir mokėti už gydymą.

Sutartinė kompensacija. Ar verta ją priimti?

Dažniausiai kaltininko draudikas, siekdamas išvengti teismo išlaidų, gana greitai nusprendžia pateikti sutartinės kompensacijos pasiūlymą. Verta žinoti, kad siūloma suma paprastai yra per žema ir neatitinka realių nuostolių, kadangi kita šalis siekia kuo mažesnių išlaidų. Nukentėjusiajam tai reiškia trumpesnį kompensacijos laukimo laiką, kas neabejotinai yra tokio sprendimo teigiama pusė. Kartais tokiais atvejais kompensacija išmokama per ne ilgesnį nei 4 savaičių laikotarpį. Tai daug trumpesnis laikas nei statistinė kompensacijos proceso trukmė. Norint sutrumpinti kompensacijos proceso trukmę ir gauti sumą, kuri atitinka padarytą žalą, verta pasinaudoti „Insito. Kompensacijos“ bendrovės specialistų paslaugomis.

Su kompensacijos išmokėjimu susiję teisiniai sunkumai

Jei kompensacijos ieškinį pateikia nepilnametis asmuo, kompensacijos suma bus laikoma specialiame fonde tol, kol jis sulauks pilnametystės. Protišką negalią turinčių asmenų atveju lėšos gali būti sulaikomos tol, kol situacija nepasikeis.