Už ką atsakingas savininkas?

Mums gali atrodyti, kad mes kaip nuomininkai, turėtume rūpintis gyvenamąja vieta, kurią nuomojame. Ir tai tiesa. Tačiau mūsų atsakomybė gali būti ne tokia didelė, kaip iš pradžių manėme. Būsto priežiūra, tai vienas dalykas, bet geros pastato būklės užlaikymas, visi remontai, taip pat elektros, dujų ir vandens instaliacijos priežiūra yra savininko pusėje. Išskyrus jau išvardintus dalykus, savininkas taip pat yra atsakingas už sienas, lubas, kaminus, lietaus latakus bei kanalizaciją.

Atsiminkime, kad savininkas privalo kiekvieną kartą iš anksto suderinti su visais nuomininkais priežiūros veiksmų terminus. Niekas neturi teisės įeiti į būstą be sutikimo ir nuomojančių asmenų žinios.

Kokios yra paraiškos dėl kompensacijos teikimo taisyklės?

Pateikti paraišką galima bet kuriuo metu, net jei ketiname išsikraustyti. Kompensacijoje bus atsižvelgta į gyvenimo sąlygas, buvusias net prieš šešerius metus. Aišku, būstas turi būti nuomojamas teisėtai.

Į ką atsižvelgiama kompensacijoje?

Kompensaciją sudaro dvi dalys. Pirma, apima būsto remonto įvertinimą. Reikia sudaryti dalykų sąrašą, kurie neveikia arba veikia neteisingai. Svarbiausi bus tie būsto aspektai, kurie kelia pavojų sveikatai ir gyvybei, tokie kaip sugedusi elektros instaliacija ar grybelis ant sienų. Šią žalą turi įvertinti nepriklausomi vertintojai. Nėra galimybės, kad pinigai skirti remontui būtų pasilikti sau kaip kompensacija. Būstas, dėl kurio pateikiamas skundas, turi būti visiškai tinkantis saugiam naudojimui.

Todėl yra dar kita kompensacijos dalis, kurios dydis priklausys nuo to, kaip bus įvertinti mūsų nuostoliai:

  • finansiniai (remontai savo nuožiūra, grybelio ar nuotekų sunaikinti daiktai, padidėjusios šildymo išlaidos ir pan.),
  • emociniai,
  • sveikatos (dažniausia yra nusiskundimai susiję su kvėpavimo sistema, net dėl pelėsio).

Atskirai skaičiuojama kompensacija kiekvienam būste gyvenančiam asmeniui. Dažniausia, tai sumos siekiančios nuo tūkstančio iki kelių tūkstančių svarų.

Kitos kompensacijų formos, kurias galima gauti dėl savininko aplaidumo

Jeigu dėl savininko aplaidumo, nepaisant mūsų ankstesnių prašymų pašalinti defektus, įvyko nelaimingas atsitikimas ar žala sveikatai, galime teikti paraišką dėl kitokios kompensacijos rūšies. Tai, pavyzdžiui gali būti personal injury claim. Tokia kompensacija bus ko gero didesnė, nei ta už blogas gyvenimo sąlygas. Viskas priklauso nuo aplinkybių ir nelaimingo atsitikimo pasekmių.