Teisė į kompensaciją Jungtinėje Karalystėje turi teisę visos nusikaltimų (įskaitant smurtą) aukos. Smurtas gali būti psichinis, fizinis, emocinis, seksualinis ir finansinis. Tokius atvejus nagrinėja CICA UK (Kriminalinių traumų kompensavimo tarnyba).

Ši tarnyba veikia Didžiojoje Britanijoje, todėl į ją galite kreiptis, jei smurtas patirtas Anglijoje, Škotijoje ar Velse. Tai dažniausiai pasirenkamas kelias, jei smurto kaltininkas niekada nebuvo nuteistas arba sunku rasti konkrečių smurto įrodymų.

Kodėl reikalinga kompensacija?

Finansinės kompensacijos tikslas – padėti žalą patyrusiajam sutvarkyti savo gyvenimą. Jei smurtas patirtas darbe ar namuose, lėšos gali būti panaudotos, siekiant nepriklausomybės nuo smurto kaltininko. Jos taip pat pravers terapijos ar gydymo atveju. Kompensacijos skyrimo pagrįstumą lemia dėl smurto patirti finansiniai nuostoliai, pavyzdžiui, jei aukos izoliacija nuo visuomenės trukdė jai įsidarbinti. Nors psichinės prievartos bylos nukentėjusiajam gali būti labai sunkios ir skausmingos, verta žengti šį žingsnį ne tik dėl finansinės kompensacijos, bet ir dėl teisingumo jausmo.

Kokios būtinos sąlygos?

Nesvarbu, ar smurtas buvo tęstinis, ar tai buvo vienkartiniai per tam tikrą laiką pasikartojantys incidentai.  Svarbu, kada pateiktas skundas CICA UK. Jį galima pateikti per dvejus metus nuo incidento arba nuo paskutinio pranešimo apie smurtą pateikimo policijai. Ši taisyklė netaikoma tais atvejais, kai dėl nuo nukentėjusiojo asmens nepriklausančių priežasčių jis negalėjo tokio skundo pateikti, pavyzdžiui, bijodamas dėl savo ar artimųjų sveikatos ar gyvybės. Buvo atvejų, kuomet skundas buvo priimtas, praėjus dvejiems metams, įrodžius, kad nukentėjęs asmuo anksčiau nebuvo psichiškai pajėgus imtis tokių veiksmų dėl smurto sukeltos traumos ar dėl smurto kaltininko manipuliuojančios įtakos.

Kuo skiriasi emocinis ir psichinis smurtas?

Abu tipai visų pirma susiję su žodiniu smurtu, kurio tikslas – sumažinti aukos pasitikėjimą savimi, pakenkti jos tapatumui ir net psichinei sveikatai. Emocinis smurtas siejamas, pavyzdžiui, su nepriežiūra (vaikų atveju), manipuliavimu emocijomis, siekiant išprovokuoti konkretų elgesį, o po to kaltinant dėl jo auką. Toks kasdieninis elgesys gali turėti ilgalaikį poveikį psichinei asmens sveikatai.

Psichinis smurtas – tai visi veiksmai, galintys baigtis psichine trauma. Dažniausiai pasitaiko manipuliacija kitu asmeniu, kuria siekiama, kad jis nustotų tikėti savo psichine sveikata. Aukai daug sunkiau ieškoti pagalbos, kuomet ji galvoja, kad patirtas smurtas yra jos kaltė. Tokio smurto pasekmės – nepasitikėjimas sava atmintimi, abejojimas savais jausmais ir mintimis. Smurto kaltininkas tampa vieninteliu, pasitikėjimo vertu asmeniu, kadangi tikėti savimi jau negalima. Ši smurto forma yra labai pavojinga.

Smurtas ne namuose

Jei smurtas buvo patirtas ne namuose, verta pagalvoti, ką patraukti atsakomybėn. Darbo vietoje tai gali būti kolega, tiesiogiai naudojantis smurtą, jį įdarbinęs ir už jį atsakingas asmuo bei įmonė arba organizacija, kurioje smurtas buvo patirtas. Jei asmuo ar įmonė yra apdrausti, kompensaciją sumokės draudikas. Smurtas patiriamas ne tik namuose ir darbe. Apskųsti taip pat galima religines ir labdaros organizacijas, įvairių tipų globos namus, mokyklas, socialinius judėjimus (pvz., skautus), taip pat vietos valdžios institucijas.