Labai dažnai lietuviai išvykstantys į Didžiąją Britaniją įsidarbina vietose, kur nėra būtinas geras kalbos mokėjimas. Dažnai, tai yra fiziniai darbai, kurie susiję su daugeliu pavojų. Deja, nekartą įvyksta nelaimingi atsitikimai, o tai, kaip toliau susidėlioja nukentėjusiojo likimas, didžia dalimi priklauso nuo to, kiek žino įstatymus, ar darbdavys yra sąžiningas.

Dar prieš įsidarbinant reikia atkreipti dėmesį į tai, ar darbdavys rūpinasi darbuotojų saugumu. Kiekvienas, kas yra priimamas į darbą, turi būti apmokytas ir supažindintas su H&S (darbo saugos ir higienos įstatymais). Be to, atliekant savo pareigas reikia pasinaudoti veikiančiais įrenginiais ir pagal jų paskirtį. Tačiau net ir tuo atveju, kai tiek darbdavys, tiek darbuotojas atlieka savo pareigas, gali įvykti nelaimingas įvykis.

Nelaimingi įvykiai darbe

Nelaimingi įvykiai darbe gali turėti skirtingas pasekmes. Vieni iš jų yra nepavojingi, aukos neįvertina problemos ir net neina pasikonsultuoti su gydytoju. Taip pat nepraneša apie situaciją darbdaviui. Tai klaida, nes dėl to gali prarasti galimybę gauti kompensaciją. Yra atvejų, kurie priveda iki nukentėjusiojo mirties. Tačiau daugiau nelaimingų atsitikimų yra tarpiniai, dėl kurių patirtų sužalojimų reikalingas ilgesnis ar trumpesnis nedarbingumo pažymėjimas. Jau pats nelaimingas įvykis darbe yra sunkus ir sukeliantis stresą, be to reikia pridėti gydymo, reabilitacijos išlaidas ir nebuvimą darbe. Atsiranda baimė, kad pritrūks lėšų pragyvenimui, ar nebus prarastas darbas. Ar yra dėl ko rūpintis?

Nedarbingumo pažymėjimas JK

Kiekvienas asmuo, kuris nori siekti, kad būtų išmokėti pinigai ligos metu, turi būti įdarbintas pagal darbo sutartį. Tai, ar sutartis pasirašyta tiesiogiai su darbdaviu, ar įdarbinimo agentūra, didelės reikšmės neturi. Pagal įstatymus, teisė gauti ligos pašalpą, kai yra ilgesnis, nei 4 dienų nedarbingumas. Jeigu liga trunka trumpiau, pinigų už tą laikotarpį išvis nėra.

Kokia vidutinė ligos pašalpos suma?

Jeigu atsižvelgsime į įstatymus, tai jau iš pirmo žvilgsnio matomi skirtumai. Lietuvoje ligos pašalpos suma, yra priklausoma nuo to, kiek uždirbama. Didžiojoje Britanijoje vertė yra pastovi ir nepriklausoma nuo atlyginimo. Ligos pašalpa išmokama iki 28 ligos savaičių. Skamba puikiai, kol nepažvelgsime į sumą, kokią gausime. Tuo atveju, kai sutartyje nėra atskiro įrašo ir darbdavys neužtikrina papildomos išmokos, gausime tik 92,05£ per savaitę. Tai labai mažai. Nelaimingo įvykio darbe atveju, ar darbuotojas gaus daugiau, priklauso nuo to, kaip pasielgs tiesiogiai po įvykio ir pas ką kreipsis pagalbos.

Ar reiki baimintis dėl darbo?

Tiek ligos metu, tiek po avarijos, darbuotojas turi abejonių, ar išlaikys darbą. Ne kartą mūsų darbuotojai grįžta ne iki galo pasveikę, o tai turi savų pasekmių. Avarijų atveju, jie negali visiškai vykdyti savo pareigų. Pradeda baimintis dėl to, ar nebus atleisti iš darbo, ypač kai norėjo siekti kompensacijos. Koks yra rezultatas išvis nekovoja dėl savo teisių. Tuo tarpu Didžiosios Britanijos teisė yra taip sukurta, kad galima apsisaugoti ne tik nuo darbo praradimo, bet taip pat gauti aukštą kompensaciją, jei kaltininkas nebuvo nukentėjusysis.

Kas padės?

Kompensacijos galima siekti per 3 metus po įvykio. Tai reiškia, kad net tuomet, kai nukentėjusysis pakeis darbą, turi teisę siekti kompensacijos iš ankstesnio darbdavio. Delsimo minusas yra toks, kad bus sunku viską įrodyti, o tikimybė gauti kompensaciją sumažėja.

Kitas daug naudingesnis sprendimas yra pranešimas tokiai įmonei, kaip Insito Kompensacijos, kuri turi didelę patirtį šioje srityje. Profesionalų pagalbos dėka galima lengviau ne tik gauti kompensaciją. Nukentėjusysis yra tikras, kad niekas jo neatleis iš darbo, gaus pilną atlyginimą už nedarbingumo laikotarpį ir gaus pinigus, kurie padengs gydymo išlaidas.