Europos Sąjungos šalys pabrėžia lygybės principą. Tai taikoma ir Jungtinėje Karalystėje, kur ypač rūpinamasi, kad niekas nepatirtų diskriminacijos. Deja, tokių atvejų vis dar pasitaiko. Diskriminacijos auka blogai jaučiasi darbo vietoje, tačiau ji nėra visiškai bejėgė ir gali reikalauti kompensacijos.

Pagal Didžiosios Britanijos įstatymus dėl žalos atlyginimo gali kreiptis bet kuris fizinę ar psichinę žalą patyręs arba materialinių nuostolių turėjęs asmuo. Pabrėžiama, kad teisė į kompensaciją nepriklauso nuo amžiaus, lyties, tautybės ar religinių įsitikinimų. Jau vien tai rodo, koks svarbus yra lygybės principas.

Kas laikoma diskriminacija?

Norint užimti konkrečias pareigas, būtinas atitinkamas išsilavinimas. Visais kitais požiūriais darbuotojams turi būti taikomos vienodos taisyklės. Deja, gana dažnai to nesilaikoma. Iš karto negalima tokių atvejų laikyti diskriminacija, kadangi jie gali būti susiję su netinkamu pareigų atlikimu. Jei esate tikri, kad darbuotojas dirba gerai, o su juo elgiamasi netinkamai, verta pagalvoti, ar tai ne diskriminacija. Kai kuriais atvejais diskriminacija yra aiškiai matoma ir nereikia jokios gilesnės analizės.

Lygybės įstatymas nurodo teisinės apsaugos aspektus: amžių, lytį, pakeistą lytį, seksualinę orientaciją, civilinę sąjungą, santuoką, fizinę ar psichinę negalią, nėštumą, motinystę, etninę priklausomybę, religinius įsitikinimus. Jei tai pažeidžiama darbe, galima kalbėti apie diskriminaciją.

Diskriminacijos tipai

Diskriminacija ne visada susijusi su konkrečiu asmeniu ir ne visada yra tokia pati. Lygybės įstatyme išskiriami keli diskriminacijos tipai: tiesioginė ir netiesioginė (kai pažeidžiami aukščiau išvardyti aspektai arba pažeidimas taikomas visai konkretų aspektą turinčiai asmenų grupei) diskriminacija, priekabiavimas ir persekiojimas (po skundo pateikimo). Diskriminuojamas asmuo gali girdėti įžeidimus, jam siūlomos blogesnės sutarties sąlygos, neleidžiama kopti karjeros laiptais ar mokamas mažesnis atlyginimas.

Jau pats nepriėmimas į darbą ne dėl išsilavinimo stokos, o dėl vieno iš aukščiau nurodytų aspektų, duoda pagrindą pateikti ieškinį dėl diskriminacijos. Apsaugos nuo diskriminacijos principas taikomas nuo įdarbinimo pradžios iki jo pabaigos. Tokią apsaugą pažeidžiantis elgesys nebūtinai turi būti susijęs su darbdavio veiksmais. Dažnai už priekabiavimą atsako kolegos.

Ką galima padaryti?

Sunku laimėti bylą, jei vieninteliais įrodymais yra kieno nors ištarti žodžiai, todėl kuo daugiau diskriminacijos įrodymų bus sukaupta, tuo didesnė tikimybė pasiekti norimą rezultatą. Neabejotinai būtina išsamiai aprašyti kiekvieną situaciją. Jei gaunami laiškai, SMS žinutės, elektroniniai laiškai, juos reikia išsaugoti. Incidentus ir pokalbius geriausia įrašyti telefonu. Tokie įrodymai, visų pirma, turi būti parodyti darbdaviui (jei jis nėra diskriminacijos kaltininkas), kuris turėtų išspręsti problemą. Jei darbdavys diskriminuoja darbuotoją arba neišsprendžia su diskriminacija susijusios problemos, verta kreiptis į tokias institucijas kaip „Citizens Advice“, ELSG ar ACAS.

Kaip gauti žalos atlyginimą?

Diskriminacija daro didelę žalą aukos psichikai. Toks asmuo ne tik pradeda prasčiau save vertinti, bet gali turėti rimtų problemų ir psichosomatinių simptomų. Diskriminacijos proceso trukmė ir jos forma turi įtakos kompensacijos dydžiui. Toliau pateikti keli kompensacijos dydžių pavyzdžiai.

Atleidimo iš darbo (pažeidžiant vieną iš aukščiau pateiktų aspektų) atveju galima gauti 9 120 svarų sterlingų dydžio kompensaciją.

Diskriminacijos dėl lyties atveju galima iškovoti 19 499 svarų sterlingų dydžio kompensaciją.

Rasinės diskriminacijos atveju galima siekti maždaug 18 584, o religinių pažiūrų diskriminacija leidžia kovoti dėl 4 886 svarų sterlingų dydžio kompensacijos.

Jeigu diskriminuojamas darbuotojas su negalia, jis gali kovoti dėl 52 087 svarų sterlingų kompensacijos, diskriminacijos dėl amžiaus atveju kompensacijos dydis gali siekti 10 931 svarų sterlingų.