Su kuo susijusi sutartis „no win, no feeˮ?

Ne visada pastangos dėl kompensacijos JK yra susiję su pradine įmoka. Geriausia jau iš pat pradžių pasidomėti, su kuo susijusi sutartis „no win, no feeˮ,„nėra laimėjimo, nėra mokesčiųˮ. Jeigu teisinė pagalba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis, nukentėjęs asmuo nepatiria jokių pradinių išlaidų. Jų taip pat nėra, jeigu galutinai bylą dėl kompensacijos pralaimi. Tik laimėjimo atveju mokama už teisines paslaugas. Tuo atveju, kai pasiūlome paslaugas ‘No Win No Fee’ pagrindu, klientai įprastai sumoka 25% nuo sumos, išieškotos mūsų advokatu. Pritaikytas mokestis gali keistis priklausomai nuo jūsų individualios situacijos, tačiau jis niekada nebus aukštesnis nei 25%. Susitarimo nutraukimo mokesčiai gali būti pritaikyti, jeigu jūs nebendradarbiaujate su advokatais.

NNe kiekvienas teisininkas pripažįsta sutartį „no win, no feeˮ, todėl prieš pasirašant bet ką, verta tai patikrinti. Tokio atsiskaitymo taisyklės yra labai naudingos nukentėjusiems. Nelaimingo įvykio atveju daugelis iš jų patiria dideles gydymo išlaidas, paranda darbą arba ženklią pajamų pragyvenimui dalį. Tiesiog jie neturi pajamų tam, kad mokėtų už teisinę pagalbą. Būtinybė sumokėti mokestį iš anksto eliminuoja daugelį asmenų, kuriems kompensacija priklauso.

Kaip tai prasidėjo?

Dar prieš kurį laiką naudojimasis teisine pagalba buvo siejamas su didelėms išlaidomis. Savo teisininką turėjo tik pasiturintys asmenys. Daugeliui nukentėjusiųjų kova dėl savo teisių teismo salėje buvo apsunkinta, o dėl to avarijų ir ligų pasekmės buvo dar sunkesnės. Tame tarpe, būtent dėl to tai tapo taisyklių „no win, no feeˮ sukūrimo priežastimi, todėl asmenys, kurie anksčiau neturėjo tam pinigų, gali tikėtis profesionalios paramos neišleisdami savo pinigų. Iki 2013 m. teisines paslaugas apmokėdavo tas, kuris pralaimėdavo bylą, dėl to kompensacijos sumos buvo dar didesnės. Deja, po teisės aktų pataisų, teisininko atlyginimas apmokamas iš laimėtos kompensacijos.

Ar teisininkui tai apsimoka?

Atrodytų, kad jei klientas nemoka už teisines paslaugas iš anksto, tai teisininkui tai yra rizikinga situacija. Ne iki galo taip yra. Teisininkai, kurie veikia vadovaudamiesi taisyklėmis „no win, no feeˮ, dažniausia daugelį metų užsiima kompensacijų klausimais. Vadovaujantis bylos detalėmis yra pajėgūs įvertinti jos sėkmingą užbaigimą. To dėka imasi vesti bylą mažos ir vidutinės rizikos, net jeigu jos sudėtingos. Tačiau jeigu teisininkas įvertina galimybes laimėti kaip labai mažas, tai tuomet nepasiūlo bendradarbiavimo pagal taisykles no win, no fee. Priklausomai nuo to, kokia kompensacijos suma iškovojama, kitoks yra teisininko atlyginimas. Jis gauna tam tikrą kompensacijos procentą, tai įrašoma sutartyje. Ta vertė negali viršyti 25% kompensacijos sumos.

Pralaimėjimas, laimėjimas – pasekmėms nukentėjusiajam

Teismo mokesčius ir medicinines ataskaitas apmoka pralaimėjusi pusė. Tuo tarpu nukentėjęs asmuo moka „success feeˮ, tai yra „mokestįis už sėkmęˮ. Tai yra atlyginimas teisininkui, kuris priklauso pagal procentinę vertę nurodytą sutartyje.
Pralaimėjimo atveju taip pat nereikia baimintis išlaidų. Klientą apsaugo teisinės pagalbos apsaugos polisas, vadinamas After The Event Insurance arba sutrumpintai ATE. Nemokamas joks piniginis įnašas, jeigu laikomasi visų su teisininku sudarytos sutarties punktų. Reikia pristatyti visus dokumentus ir įrodymus susijusius su nelaimingu įvykiu. Jeigu jie nuslepiami, o tiesa atskleidžiama ilgus mėnesius trunkančio proceso metu, tai reiškia dideles ir nereikalingas išlaidas kontorai. Todėl nuo pat pradžių reikia atskleisti viską. Tuomet išlaidų nebus.

Jeigu ne „no win, no fee”, tai kas?

„No win, no feeˮ paslaugas gali apsispręsti teikti teisininkas, kuris aukštai įvertina galimybes laimėti, bet ne visi dalykai yra paprasti. Jeigu kyla abejonių, tuomet galima atsisakyti. Tačiau tai nereiškia, kad nukentėjęs asmuo lieka be išeities. JK yra daug bendradarbiavimo su teisininku galimybių, bet jos gali būti susiję su nuo pat pradžių patiriamomis išlaidomis. Atskiras variantas yra nemokama teisinė pagalba, kai yra mažos pajamos arba profesinės sąjungos teisininkų teisinė parama. Tačiau ne visada galima savo nuožiūra pasirinkti teisininkų kontorą, kuri suteiks paramą. Be to, nedaug asmenų gali pasinaudoti nemokama pagalba (Legal Aid), jeigu byla susijusi su medicininiu aplaidumu arba žala sveikatai. Šis variantas prieinamas tik ypatingoms situacijoms. Turint lėšų galima savo nuožiūra finansuoti teisininką ir nieks neginčys to, į ką kreipiasi nukentėjęs asmuo.

Kaip kuriama sutartis?

Tam, kad sutartis būtų galiojanti, ji sudaroma raštu, kur įrašomi visi duomenys ir sumos. Todėl prieš pasirašant reikia atidžiai perskaityti. Tarp svarbiausių elementų, kurių negali pritrūkti, yra išlaidų apskaičiavimas, kokias padengs klientas. Paskui apibrėžiamas rezultatas, kuris bus laikomas laimėjimu ir kokiu būdu galima anksčiau užbaigti bendradarbiavimą.

Kokios kompensacijos galima tikėtis?

Tai vienas iš pagrindinių klausimų, kuris užduodamas prieš tai, kai kova dėl kompensacijos prasideda. Kadangi už bylos pradėjimą nieko nemokama, tai ar išvis verta pradėti? Viskas priklauso nuo to, koks nelaimingas įvykis įvyko ir kokio rimtumo žalą nukentėjęs asmuo patyrė. Svarbu tai, ar gali visiškai išgyti, ar gali dirbti, ar išlaiko šeimą ir daug kitų. Net iš pažiūros panašiai atrodančios bylos turi visiškai skirtingus rezultatus. Apie tai, kokios yra galimybės laimėti ir apie kokias sumas kalbama, galima sužinoti iš teisininko. Reikia tiksliai pristatyti visas aplinkybes ir aprašyti įvykio pasekmes, o paskui pasitikėti profesionaliomis teisininko žiniomis. Jis galės apibrėžti, kokia yra tikimybė laimėti ir apie kokias sumas galima kalbėti.

„No win, no fee“ – FAQ

Nors atrodytų, kad taisyklės „no win, no feeˮ sąlyginai yra aiškios, tai vis dėlto kelia daug klausimų. Toliau yra atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.