Kokie teisiniai sprendimai yra susiję su „Brexit“?

ES ir Didžiosios Britanijos derybos pratęsė faktinį Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES procesą. Tai turėjo įvykti 2019 m. kovo pabaigoje, tačiau galiausiai įvyko 2020 m. sausio pabaigoje. Iš pradžių nerimą kėlė išstojimas be sutarties, kas ES (taip pat ir Lenkijos) piliečiams būtų blogiausias sprendimas, tačiau galiausiai buvo pasiektas susitarimas ir šiuo metu tęsiasi vadinamasis pereinamasis laikotarpis. Planuojama, kad jis truks iki šių kalendorinių metų pabaigos, paliekant galimybę vėliausiai 2021 m. liepos mėnesį atidėti jo pabaigą dar net 2 metams.

Pereinamuoju laikotarpiu Didžioji Britanija privalo ir toliau laikytis ES teisės aktų, o tai reiškia, kad mūsų tautiečių padėtis nesikeičia. Pereinamasis laikotarpis leidžia išvengti vadinamojo „tvirto“ „Brexit“, kuris sukeltų milžiniškas pasekmes ekonomikai ir ūkio vystymui. Lenkijai šiuo metu svarbiausia išlaikyti prekybos susitarimą su JK panašiomis į dabartines sąlygomis. Jei tai nepavyks, po pereinamojo „Brexit“ laikotarpio labiausiai nukentės į JK rinką prekes eksportuojančios Lenkijos bendrovės.

„Brexit“ reiškia lenkams?

Sutartyje dėl JK gyvenančių ES piliečių ir ES šalyse gyvenančių Didžiosios Britanijos piliečių teisių numatyta, kad jie visą savo gyvenimą galės išsaugoti visas jiems jų gyvenamoje šalyje priklausančias teises. Tai reiškia, kad lenkai ir toliau turės tokias pačias teises kaip JK piliečiai medicininės priežiūros, pensijų, pašalpų ir išsilavinimo srityse. Be to, JK leidžia JK gyvenančių asmenų šeimos nariams bet kuriuo metu atvykti ir apsigyventi Didžiojoje Britanijoje. Šių teisių apsauga taikoma ES piliečiams, gyvenusiems JK iki pereinamojo laikotarpio pradžios.

„Brexit“ ir teisė į žalos atlyginimą

Dėl „Brexit“ lenkai JK nepraras teisės gauti žalos už nelaimingą atsitikimą atlyginimo. Tai taikoma ir tiems, kurie liks JK, ir tiems, kurie, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, turės grįžti į gimtąją šalį. Pastariesiems nerimą gali kelti faktas, kad po nelaimingo atsitikimo medicinos komisija bylą nagrinės JK, o tai reiškia būtinybę atvykti į Didžiąją Britaniją. Esant tokiai situacijai, gali prireikti patikėti bylą JK esančiai žalos atlyginimą gauti padedančiai bendrovei, kuri čia sutvarkys visus formalumus. Tai taip pat padės suderinti atvykimo į komisijos posėdį datas. Šiose bendrovėse ir toliau galioja ne vienerius metus taikyta taisyklė mokestis už bylos nagrinėjimą imamas, tik ją laimėjus. Priešingu atveju nieko nemokate.